4 miljoen winst Woningstichting

Woningstichting maakte in 2016 een winst van 4,062 miljoen euro. Het behaalde resultaat wordt volledig terug geïnvesteerd in de stad Den Helder.

Herstructurering van de binnenstad van Den Helder laat staan de wijk Nieuw Den Helder, maar ook veel andere investeringen worden niet door marktpartijen opgepakt terwijl dit voor de aantrekkelijkheid van de stad en de verhuurbaarheid van onze woningen toch echt noodzakelijk is.

Woningstichting wil daarom doorgaan met het investeren op een breed terrein. In samenspraak met de gemeente kan een corporatie het beste sturing geven aan de leefbaarheid van een buurt of wijk.

Directeur Robbert Waltmann: “Onze doelgroep, huishoudens die niet zelfstandig in een betaalbaar onderdak kunnen voorzien, is gebaat bij een goede, betaalbare huurwoning en een leefbare woonomgeving.”

“Dit bieden wij door de huur betaalbaar te houden -gemiddeld 68% van wat de huren maximaal mogen zijn-, binnenkort bij de meeste van onze huurders gratis zonnepanelen te plaatsen en in de leefbaarheid van de  wijken te investeren.”

Financieel directeur Peter Kramer: “Of wij in de toekomst mogen blijven investeren in de leefbaarheid van de wijken hangt af van een besluit dat de minister later dit jaar zal nemen. Om door te kunnen gaan is het belangrijk dat Woningstichting Den Helder juridisch gesplitst mag worden.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie