25 meldingen voor grondwatermonitor

De door D66 tweejaarlijkse Grondwatermonitor leverde in de afgelopen tien jaar veel meldingen op, waardoor een goed inzicht ontstond in de beleving van de Helderse inwoners inzake de grondwaterstanden in de verschillende wijken.

Voor de Grondwatermonitor die dit jaar van 1 november tot 31 december loopt zijn er tot nu toe slechts 25 meldingen binnen gekomen. Betekent dit nu dat de grondwaterproblematiek zo sterk is afgenomen?

“Ervaring leert dat dit geenszins het geval is”, stelt Frans Klut. “Regelmatig merken wij dat er nog wel degelijk grote natte plekken zijn in onze stad, mede ook veroorzaakt door overmatig hemelwater. Alle wateroverlast leidt tot een aantal negatieve effecten, zoals schimmel op de muren door optrekkend vocht.”

“We blijven ook uit duurzaamheidsoverwegingen monitoren”, aldus Klut, “maar daar hebben we wel de hulp van iedereen bij nodig.”

Wie een melding doorgeest krijgt per e-mail het gemeentelijk rioolplan en de gemeentelijke notitie “Zorgplicht hemelwater en grondwater” toegestuurd. Documenten die een goed overzicht geven van de gemeentelijke inspanningen om de inwoners van Den Helder droge voeten te bezorgen.”

Het overzichtsrapport van deze grondwatermonitor wordt, zoals gebruikelijk in de eerste week van januari 2017 weer gepubliceerd. De meldingen kunnen t/m 31 december nog worden gedaan per E-mail: fc.klut@quicknet.nl en voor diegenen die geen internetaansluiting hebben per telefoon 0655104514.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie