Regionieuws

12 maart 2017

Dijkinspectie voor droge voeten

De gebiedsbeheerders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) inspecteren deze twee maanden de waterkeringen in de regio.