Afsluitingen Ring Alkmaar Noord-Oost


14 februari 2017


De provincie Noord-Holland voert van maandag 27 februari tot en met juli 2017 groot onderhoud uit aan de Ring Alkmaar Noord-Oost (de N242 tot en met de N245 en de N508).

De asfaltlaag van de hoofdrijbaan, diverse op- en afritten en het fietspad langs de Westerweg (N242) wordt vervangen. Het groot onderhoud is bedoeld om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van de Ring Alkmaar Noord-Oost te verbeteren. De werkzaamheden kunnen voor ernstige hinder zorgen.

De werkzaamheden en afsluitingen aan de Ring Alkmaar Noord-Oost worden gefaseerd uitgevoerd en zijn in de avonden, nachten en weekenden om hinder zoveel mogelijk te beperken. Doordeweeks zijn er overdag geen afsluitingen.